Projekty parków

Architektura krajobrazu to też wielkoskalowe wizje

Wielokrotnie miałyśmy przyjemność opracowywać plany rewitalizacji zabytkowych parków, skwerów. Przygotowujemy dokumentację koncepcyjną, ale i projekty wykonawcze w zakresie architektury krajobrazu, czyli nasadzenia zieleni, przebiegi ścieżek, rozmieszczenie i formy małej architektury oraz plan rekreacyjnego zagospodarowania wszelkich terenów zieleni.

Wykonujemy projekty nasadzeń zieleni dla osiedli mieszkaniowych, biurowców, fabryk, jako zieloną oprawę o reprezentacyjnym charakterze. Projektujemy zieleń łącząc funkcjonalność i estetykę, biorąc pod uwagę również późniejszą realizację i łatwość pielęgnacji projektowanego terenu zieleni.