Inwentaryzacje dendrologiczne

Z drzewami znamy się jak z najlepszymi przyjaciółmi

Inwentaryzacja dendrologiczna, to podstawa każdej inwestycji związanej z ingerencją w tereny zielone. Każda inwentaryzacja dendrologiczna traktowana jest indywidualnie i w zależności od potrzeb i celów związanych z terenem i planowaną inwestycją. Wykonujemy pomiary, ocenę fitosanitarną, opis drzew i krzewów wraz z gospodarką drzewostanem.