Landscaper

pracownia architektury krajobrazu

akwarela
Architekt krajobrazu

oferta

Projekt krok po kroku

Po wybudowaniu domu przychodzi czas aby pomyśleć o zagospodarowaniu terenu. Tak jak i wnętrza architektoniczne, przestrzeń ogrodowa również wymaga przeanalizowania i zaprojektowania jej w sposób przemyślany, spełniający oczekiwania gospodarzy. Dlatego najrozsądniej jest zlecić projekt ogrodu profesjonaliście – wykształconemu architektowi krajobrazu z doświadczeniem.

Stawiamy na indywidualny kontakt z klientem, dlatego prace projektowe są równorzędne z planem spotkań i konsultacji dla każdej inwestycji. Przy takim sposobie współpracy projektowany ogród jest szczegółowo dopasowany do potrzeb i upodobań klienta, a jednocześnie stanowi kompozycyjną całość z architekturą. Projektowana przestrzeń zapewnia funkcjonalność i wygodę, a dobór gatunkowy jest dopasowany do warunków fizjograficznych, co wpływa na zmniejszenie potrzeby prac pielęgnacyjnych w kolejnych latach.

Poniżej przedstawiamy proces powstawania projektu ogrodu krok po kroku, by wskazać jak ważną rolę odgrywa indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Współpraca z naszą pracownią projektową to zwykle 3-4 spotkania.

1. Wizyta w terenie, gdzie prócz zebrania informacji fizjograficznych, omawiamy potrzeby funkcjonalne użytkowników ogrodu. Jest to zwykle spacer po ogrodzie i rozmowa, w której zadajmy szereg pytań o wymarzony ogród, miejsca na baseny, grille/ogniska, altany, warzywniaki, zielniki, a nawet o ulubione kolory i rośliny. Podczas tego spotkania staramy się określić styl projektowanego ogrodu, by pasował do wnętrza oraz gustu użytkowników.
Niezbędna do podjęcia prac projektowych także będzie mapa w skali z budynkiem i przynależnym mu terenem (PZT z projektu budowlanego), a w przypadku braku mapy prowadzimy obmiar działki oraz inwentaryzację stanu istniejącego.

2. Koncepcja ogrodu. Na drugim spotkaniu przedstawimy Państwu dwa alternatywne pomysły na ogród. Każdy z planów zawiera rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne ogrodu, czyli szkic ukazujący funkcje działki, rozmieszczenie główne elementy projektowanych ze wskazaniem przestrzeni trawnikowych i tych przeznaczonych na nasadzenia, rozmieszczeniem większych drzew i krzewów, układem komunikacyjnym oraz wzorem nawierzchni podjazdów i ścieżek. Ten etap projektu przedstawiamy w formie kolorowego rzutu (mapa w skali) oraz wizualizacji komputerowej (widoki z programu Sketch Up). To spotkanie owocuje wyborem jednej z przedstawionych koncepcji lub modyfikacją planu łączącego poszczególne rozwiązania z obu koncepcji. W ten sposób opracowujemy plan zagospodarowania terenu dopasowany do potrzeb inwestora i warunków terenowych.

To spotkanie to również czas na omówienie doboru gatunkowego roślin, który przedstawiany jest w formie szczegółowej prezentacji fotografii roślin ze wskazaniem ich lokalizacji na działce, jak również omówieniem ozdobności i cech roślin. Tutaj jest czas, by z naszych propozycji wskazać te rośliny, które podobają się najbardziej, a które nie znajdą swojego miejsca w ogrodzie. A my już zadbamy o to, by tworzyły zgrane sąsiedztwa, w odpowiednich wielkościach grup, zestawieniach kontrastowych i harmonijnych, z uwzględnieniem widoków z okien i wejść, by ogród był atrakcyjny przez cały rok, a jego pielęgnacja nie zabierała więcej czasu niż to konieczne .Koncepcji zagospodarowania z doborem gatunkowym.


Na tym spotkaniu omówione zostaną wprowadzone zmiany i przedstawiony zostanie ostateczny rzut- projekt ogrodu. Dodatkowe elementy projektowane, takie jak wzór nawierzchni, mała architektura oraz inne elementy terenu przedstawione zostaną w formie szkiców wizualizacyjnych.

3. Gotowy projekt ogrodu. Na ostatnim spotkaniu przekazana zostanie dokumentacja projektowa i omówione składowe projektu.

4. Realizacja. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej chętnie polecimy firmę ogrodniczą, z którą współpracujemy od lat, która wykona dla Państwa ogród. Pierwszym etapem jest przekazanie projektu do wyceny i umówienie spotkania z wykonawcą, by ustalić szczegóły realizacji.

Prowadzimy również nadzory nad inwestycją i doradztwo ogrodnicze, jeżeli inwestor sam podejmie się realizacji ogrodu.