Landscaper

pracownia architektury krajobrazu

akwarela
drzewa w starym parku

oferta

Parki

Wykonujemy koncepcje zagospodarowania oraz projekty parków w terenach miejskich i wiejskich.

Dotychczasowe opracowania dotyczyły zarówno założeń historycznych, jak i nowozakładanych założeń parkowych. W zależności od potrzeb Inwestora projekty parków mają formę ogólnych koncepcji z wizualizacjami, wskazując kierunki rozwoju inwestycji, aż po szczegółowe projekty nasadzeń zieleni z rozmieszczeniem małej architektury, z zestawieniem ilościowym projektowanych form. Przygotowujemy dokumentację zgodną z wytycznymi Inwestora gotową do wyceny wykonawczej i przetargów. Najczęściej projekty zieleni parkowej  poprzedza inwentaryzacja dendrologiczna terenu.