Landscaper

pracownia architektury krajobrazu

akwarela
w drodze do ogrodu

landscaper

Landscaper

Landscaper to nowoczesna pracownia architektury krajobrazu, o elastycznym sposobie pracy i gruntownych podstawach merytorycznych. Łącząc wieloletnie doświadczenie, kreatywność i artystyczną wrażliwość zamieniamy pracę w pasję, a ta pozwala profesjonalnie tworzyć niepowtarzalne zielone przestrzenie. Projektujemy zarówno w skali małych i dużych przydomowych ogródków, parków oraz zieleni dla osiedli mieszkaniowych i firm.

Ukończyłyśmy studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w 2007 r., co daje nam podstawę, do profesjonalnego podejścia do projektów, w oparciu o wiedzę z zakresu botaniki, inżynierii kształtowania środowiska, fizjografii i wielu pokrewnych dziedzin, niezbędnych przy kształtowaniu krajobrazu.

Dwie architektki krajobrazu: mgr inż. Katarzyna Karwat-Winnik i mgr inż. Joanna Lis połączyła pasja projektowania zieleni w połączeniu z ogrodnictwem, która szybko przerodziła się w pomysł na stworzenie własnej pracowni projektowej. Tak oto w 2008 roku we Wrocławiu powstała firma LANDSCAPER – pracownia architektury krajobrazu.

Działamy na terenie Wrocławia oraz całego Dolnego Śląska wykonując prace związane z szeroko pojętą architekturą krajobrazu.

Nasza oferta to nie tylko projektowanie ogrodów::

  • inwentaryzacje dendrologiczne z gospodarką drzewostanem oraz pomoc przy procesie administracyjnym uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
  • opracowania funkcjonalno-przestrzenne, analizy widokowe i krajobrazowe,
  • koncepcje ogrodów, parków, zieleni przy firmach i instytucjach,
  • projekty doboru gatunkowego roślin dla małych ogródków, zieleni osiedlowej i prywatnej
  • profesjonalne projekty zagospodarowania terenu, projekty nawierzchni, projekty małej architektury,
  • projekty tarasów i balkonów, kompozycje donic, dobór zieleni oraz zielone zagospodarowania wnętrz,
  • kompleksową pielęgnację i opiekę nad roślinami we wnętrzach,
  • wizualizacje oraz prezentacje doboru gatunkowego,
  • realizacje nasadzeń i nadzory autorskie nad wykonawstwem projektów