Landscaper

pracownia architektury krajobrazu

akwarela
okazały dąb na tle błekitu nieba

oferta

Inwentaryzacja dendrologiczna

Kompleksowa inwentaryzacja dendrologiczna, dostosowana do wymogów i wytycznych, to podstawa każdej inwestycji związanej z ingerencją w tereny zielone. Każda inwentaryzacja dendrologiczna traktowana jest indywidualnie i w zależności od potrzeb i celów związanych z terenem i planowana inwestycją wykonujemy pomiar, ocenę, opis drzew i krzewów wraz z gospodarka drzewostanem. Pomagamy przy procesie administracyjnym uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Wykonujemy także opracowania niezbędne przy konieczności wycinki pojedynczego drzewa, czy też niewielkich grup drzew przy przebudowach starych ogrodów, remontów domów i innych. Także z planem nasadzeń rekompensacyjnych.